The effect of smoking on lung cancer: ethnic differences and the smoking paradox
Keum Ji Jung, Christina Jeon, Sun Ha Jee
Epidemiol Health. 2016;38(0):e2016060  Published online 2016 Dec 20     DOI: https://doi.org/10.4178/epih.e2016060
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Predicting the Epidemiological Dynamics of Lung Cancer in Japan
Takayuki Yamaguchi, Hiroshi Nishiura
Journal of Clinical Medicine.2019; 8(3): 326.     CrossRef
The correlation between PER3 rs2640908 polymorphism and colorectal Cancer in the Japanese population
Holipah, Takuji Hinoura, Naomi Kozaka, Yoshiki Kuroda
Applied Cancer Research.2019;[Epub]     CrossRef
USP10 inhibits lung cancer cell growth and invasion by upregulating PTEN
Jia Sun, Tianxiang Li, Yinying Zhao, Lirong Huang, Hua Sun, Hui Wu, Xiufeng Jiang
Molecular and Cellular Biochemistry.2018; 441(1-2): 1.     CrossRef
Lack of association between cigarette smoking and Epstein Barr virus reactivation in the nasopharynx in people with elevated EBV IgA antibody titres
Yufeng Chen, Yifei Xu, Weilin Zhao, Xue Xiao, Xiaoying Zhou, Longde Lin, Tingting Huang, Jian Liao, Yancheng Li, Xiaoyun Zeng, Guangwu Huang, Weimin Ye, Zhe Zhang
BMC Cancer.2018;[Epub]     CrossRef
Wnt/β-catenin modulates chronic tobacco smoke exposure-induced acquisition of pulmonary cancer stem cell properties and diallyl trisulfide intervention
Jiaye Wang, Jiaqi Chen, Ye Jiang, Yingying Shi, Jianyun Zhu, Chunfeng Xie, Shanshan Geng, Jieshu Wu, Qi Zhang, Xiaoqian Wang, Yu Meng, Yuan Li, Yue Chen, Wanshuang Cao, Xueqi Wang, Caiyun Zhong, Xiaoting Li
Toxicology Letters.2018; 291: 70.     CrossRef
Pretreatment Hemoglobin Level Is an Independent Prognostic Factor in Patients with Lung Adenocarcinoma
Yue-Hua Zhang, Yuquan Lu, Hong Lu, Meng-Wei Zhang, Yue-Min Zhou, Xiang-Lei Li
Canadian Respiratory Journal.2018; 2018: 1.     CrossRef
The relation of passive smoking with cervical cancer
Benyu Su, Wen Qin, Feng Xue, Xiaomin Wei, Qiangdong Guan, Wenchong Jiang, Shue Wang, Mengmeng Xu, Sufang Yu
Medicine.2018; 97(46): e13061.     CrossRef
Sleep duration and the risk of cancer: a systematic review and meta-analysis including dose–response relationship
Yuheng Chen, Fengwei Tan, Luopei Wei, Xin Li, Zhangyan Lyu, Xiaoshuang Feng, Yan Wen, Lanwei Guo, Jie He, Min Dai, Ni Li
BMC Cancer.2018;[Epub]     CrossRef