No Association Between Functional Polymorphisms in COMT and MTHFR and Schizophrenia Risk in Korean Population
Ho Jin Kang, Byeong Moo Choe, Seong Hwan Kim, Seung-Rak Son, Kyoung-Mu Lee, Byoung Gwon Kim, Young-Seoub Hong
Epidemiol Health. 2010;32(0):e2010011  Published online 2010 Dec 24     DOI: https://doi.org/10.4178/epih/e2010011
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Association between MTHFR (677C>T and 1298A>C) polymorphisms and psychiatric disorder: A meta-analysis
Xinyao Meng, Ji-long Zheng, Mao-ling Sun, Hai-yun Lai, Bao-jie Wang, Jun Yao, Hongbo Wang, Zezhi Li
PLOS ONE.2022; 17(7): e0271170.     CrossRef
Association between variants of MTHFR genes and psychiatric disorders: A meta-analysis
Yu-Xin Zhang, Lu-Ping Yang, Cong Gai, Cui-Cui Cheng, Zhen-yu Guo, Hong-Mei Sun, Die Hu
Frontiers in Psychiatry.2022;[Epub]     CrossRef
MTHFR Ala222Val polymorphism and clinical characteristics confer susceptibility to suicide attempt in chronic patients with schizophrenia
Jia Hong Liu, Cheng Zhu, Ke Zheng, Wei Tang, Li Li Gao, Tammy H. Trihn, Hanjing Emily Wu, Da Chun Chen, Mei Hong Xiu, Xiang Yang Zhang
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Effort-related decision making in humanized COMT mice: Effects of Val158Met polymorphisms and possible implications for negative symptoms in humans
Jen-Hau Yang, Rose E. Presby, Suzanne Cayer, Renee A. Rotolo, Peter A. Perrino, R. Holly Fitch, Merce Correa, Elissa J. Chesler, John D. Salamone
Pharmacology Biochemistry and Behavior.2020; 196: 172975.     CrossRef
Association of functional polymorphisms in 3′-untranslated regions of COMT, DISC1, and DTNBP1 with schizophrenia
Zahra I. Mohamed, Shiau F. Tee, Pek Y. Tang
Psychiatric Genetics.2018; 28(6): 110.     CrossRef
Role of MTHFR C677T gene polymorphism in the susceptibility of schizophrenia: An updated meta-analysis
Upendra Yadav, Pradeep Kumar, Sanjay Gupta, Vandana Rai
Asian Journal of Psychiatry.2016; 20: 41.     CrossRef
The Role of a Catechol-O-Methyltransferase (COMT) Val158Met Genetic Polymorphism in Schizophrenia: A Systematic Review and Updated Meta-analysis on 32,816 Subjects
Thelma Beatriz González-Castro, Yazmin Hernández-Díaz, Isela Esther Juárez-Rojop, María Lilia López-Narváez, Carlos Alfonso Tovilla-Zárate, Ana Fresan
NeuroMolecular Medicine.2016; 18(2): 216.     CrossRef
Evaluation of an association between plasma total homocysteine and schizophrenia by a Mendelian randomization analysis
Shusuke Numata, Makoto Kinoshita, Atsushi Tajima, Akira Nishi, Issei Imoto, Tetsuro Ohmori
BMC Medical Genetics.2015;[Epub]     CrossRef
Catechol-O-methyltransferase gene polymorphisms in Saudi cases with schizophrenia
Ashraf Tantawy, Abduhamid Al-Yahia, Yasser Raya, Abdurrahman Al-Mohaimeed, Ahmad Settin
Egyptian Journal of Psychiatry.2015; 36(3): 118.     CrossRef
Association of MTHFR C677T polymorphism with schizophrenia and its effect on episodic memory and gray matter density in patients
Yanling Zhang, Hao Yan, Lin Tian, Fang Wang, Tianlan Lu, Lifang Wang, Jun Yan, Qi Liu, Lan Kang, Yanyan Ruan, Dai Zhang, Weihua Yue
Behavioural Brain Research.2013; 243: 146.     CrossRef
Genetic Variation Throughout the Folate Metabolic Pathway Influences Negative Symptom Severity in Schizophrenia
J. L. Roffman, D. G. Brohawn, A. Z. Nitenson, E. A. Macklin, J. W. Smoller, D. C. Goff
Schizophrenia Bulletin.2013; 39(2): 330.     CrossRef
No Association of Functional Polymorphisms in Methlylenetetrahydrofolate Reductase and the Risk and Minor Physical Anomalies of Schizophrenia in Korean Population
Su-Gyeong Kim, Joo Yun Song, Eun-Jeong Joo, Seong Hoon Jeong, Se Hyun Kim, Kyu Young Lee, Nam Young Lee, Yong Min Ahn, Yong Sik Kim, Myoung-Sun Roh
Journal of Korean Medical Science.2011; 26(10): 1356.     CrossRef