Network meta-analysis: application and practice using R software
Sung Ryul Shim, Seong-Jang Kim, Jonghoo Lee, Gerta Rücker
Epidemiol Health. 2019;41(0):e2019013  Published online 2019 Apr 8     DOI: https://doi.org/10.4178/epih.e2019013
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Safety and efficacy characteristics of oral drugs in patients with premature ejaculation: a Bayesian network meta-analysis of randomized controlled trials
Zhiqiang Qin, Yi Wang, Jundong Zhu, Kai Zhu, Ran Li, Lei Zhang, Xianghu Meng, Jiadong Xia, Wei Wang, Chao Qin, Wei Zhang, Ninghong Song, Zengjun Wang
International Journal of Impotence Research.2019;[Epub]     CrossRef