epiH Search

CLOSEAuthor Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author        
 Name Article     Name Article 
Farshid Saadat 1 Jae-In Shin 1
Reza Saberi 3 Jeongmi Shin 1
Anzai Sadamu 1 Ji-Yeon Shin 1
Seyyed-Reza Sadat-Ebrahimi 1 Ju-Young Shin 4
Masoumeh Sadeghi 1 Min-Ho Shin 3
Roya Sadeghi 1 Minjoung Shin 1
Sayyed Majid Sadrzadeh 1 Sang soo Shin 1
Rothaina Saeedi 1 Sang Yop Shin 1
Suchaorn Saengnipanthkul 1 Sang-Jun Shin 1
Sanaz Safaei 1 Sangah Shin 2
Priyadarshi Soumyaranjan Sahu 1 Soon Su Shin 1
Ruka Saito 1 Suck Ho Shin 1
Kiyoshi Sakai 1 Suk Woo Shin 1
Shaker Salarilak 1 Sung Un Shin 1
Khalid Salim 1 Un Hang Shin 1
Yahya Salimi 1 Y.S Shin 1
Waliu Jawula Salisu 1 Young Hyun Shin 1
Akbarpour Samaneh 1 Young-jeon Shin 2
Usha Sambamoorthi 1 Mohammad Khabaz Shirazi 1
Coral Sánchez-Martín 1 Masud Shojaeian 1
Charles Pharm Sands 1 Davoud Shojaeizadeh 1
Mohadeseh Sani 1 Azad Shokri 1
Renan Brandenburg dos Santos 1 Payam Shokri 1
Victor Santana Santos 1 Amir Shomali 1
Parvin Sarbakhsh 1 Tae Yong Shon 1
Ali Akbari Sari 1 Taeyong Shon 1
Ita Marlita Sari 1 Kun Young Shon 1
Yaser Sarikhani 1 Arpit Kumar Shrivastava 1
Sanjeev Sarmukaddam 1 Suk Kwon Shu 1
Nizal Sarrafzadegan 1 Franklin Barbosa da Silva 1
Majid Sartipi 1 Jin-Ah Sim 1
Fatemeh Sarvi 1 Minyoung Sim 1
Shahabeddin Sarvi 5 Aditya Singh 1
Thirunavukkarasu Sathish 1 Pushpendra Singh 1
Thennavan Sathya 1 Sarbhan Singh 1
Charlotte Sauter 1 Maria Elinor Grace Sison 1
Abha Saxena 1 Abolghasem Siyadatpanah 1
Girum Sebsibie 1 Liam Smeeth 1
Seyed Mehdi Sedaghat 1 Bárbara dos Santos Soares 1
Sarar Emamgholipour Sefiddashti 1 Renata Cristina Soares 1
Giulia Seghezzo 1 S.H Soe 1
Kavaskar Sekar 1 Shahrul Aiman Soelar 2
Schehrazad Selmane 2 Soon Ho Soh 1
Y Selvamani 1 Chee Kiong Soh 2
Yesuvadian Selvamani 1 Mokhtar Soheylizad 1
Ali Semati 1 Chang Kyu Sohn 1
Shahryar Semnani 1 Hae Sook Sohn 4
Hong Gwan Seo 1 Hae-Sook Sohn 1
Hong Wan Seo 1 Jin Hee Sohn 1
Yong Soo Seo 1 Tae Yong Sohn 1
Da Hea Seo 1 Young Mo Sohn 1
Dong Yun Seo 1 Dae Kyung Sohn 1
Gayoung Seo 1 Jungwoo Sohn 1
Hae-Suk Seo 1 Myongsei Sohn 2
Hwa Jeong Seo 1 Masoud Solaymani-Dodaran 1
Hyun-Ju Seo 1 Michael Soljak 1
Joo Yeon Seo 1 Maryam Soltani 1
S.H Seo 1 Ali Reza Soltanian 3
Sang Won Seo 1 Byung Min Son 1
Seung Hee Seo 1 Gil Soo Son 1
Songwon Seo 1 Ho Young Son 1
Yu Bin Seo 1 Ho-Young Son 1
Yubin Seo 1 Hyun Jin Son 1
Won Seok Seok 1 Jae Hee Son 1
Baik Lin Seong 1 Jeong Il Son 1
Gyeongyong Seong 1 Jung Bin Son 1
Maryam SeyedTabib 1 Mi A Son 1
Zahra Shaahmadi 1 Mia Son 2
Fatemeh Khosravi Shadmani 2 Minkook Son 1
Mohsen Shafiee 1 Seung-Rak Son 1
Sara Shahabadi 1 Hye Jung Son 2
Abbas Shahsavani 2 Hyunjin Son 5
Ebrahim Shakiba 1 Ji Woong Son 1
Maryam Shakiba 1 Woo-Sik Son 3
Abdolhussein Shakurnia 1 Bok Rye Song 1
Mohammad Taghi Badeleh Shamooshaki 1 Ha Ja Song 1
Samad Shams Vahdati 1 Hye Yun Song 2
Fatemeh Shamsabadi 1 Ji Won Song 1
Seyed Morteza Shamshirgaran 1 Jue Bok Song 2
Mehdi Sharafi 1 Jun Young Song 1
Saeed Sharafi 2 Jung Hup Song 1
Maedeh Sharafoddin 1 Kyung Soon Song 1
Muna Hussien Shareef 1 Kyung Sooon Song 1
Mehdi Sharif 4 Sang Hoon Song 1
Vandad Sharif 1 Yeon Ee Song 1
Meysam Sharifdini 1 Young Duk Song 1
Hamid Sharifi 1 Young Goo Song 2
Seungsoo Sheen 2 Young Rae Song 1
Mohammad Shekari 1 Yun Mi Song 6
Tian Shen 1 Bo Mi Song 3
Chan Shen 1 Chiil Song 1
Xin Shen 1 Chul Song 2
Irandokht Shenavar Masooleh 1 Hae Hiang Song 1
Solomon Shiferaw 1 In Gyu Song 1
J E Shim 2 Inmyung Song 1
Won Heum Shim 3 Ji Hun Song 1
Yun Sang Shim 1 Jie Song 1
Dal Sup Shim 1 Joon Young Song 3
H.S Shim 1 Keun-Bae Song 1
Han Soup Shim 1 Nan Song 1
Jee-Seon Shim 10 Yeong Jun Song 1
Sun Young Shim 1 Yeong-Jun Song 2
Sung Ryul Shim 4 Bang Sook 1
Sungryul Shim 2 Hamid Soori 6
Y.G Shim 1 Masoud Soosaraei 1
Y.H Shim 1 Glorian Sorensen 1
Y.K Shim 2 Abdelmajid Soulaymani 2
Y.S. Shim 1 Rachida Soulaymani-Bencheikh 1
Young Sook Shim 1 Man-Koumba Soumahoro 1
Techalew Shimelis 1 Pär Sparén 1
Ae Sun Shin 1 Caroline Spessotto 1
Aesun Shin 7 Vijaya Srinivas 1
C S Shin 1 Usha Srinivasan 1
Dong Choun Shin 2 Christine Stephens 1
Dong Hoon Shin 1 Mark A. Strand 1
Eui Chul Shin 3 Desi Suantari 1
Euichul Shin 3 Junko Sugama 1
Eun Kyung Shin 1 Byung Seong Suh 2
Eun Soo Shin 1 Il Suh 21
Hai Rim Shin 14 Jun Suk Suh 1
Hai Rin Shin 1 June Young Suh 1
Ho Sang Shin 1 Cheong Dae Suh 1
Jinho Shin 1 J.D Suh 2
Jung-Hwan Shin 1 Mina Suh 4
Myung Hee Shin 3 Seong Che Suh 1
Myung-Hee Shin 2 Heung Man Sul 1
Sang Yeop Shin 1 Nabil Sulaiman 1
Sang-Sook Shin 1 Beulah D. Suleman 1
W S Shin 1 Jae Woong Sull 3
Wo Won Shin 1 Abida Sultana 1
You Cheol Shin 1 Kwak Hyo Sun 1
Young Hack Shin 2 Jidong Sung 1
Young Jeon Shin 4 Joo Hon Sung 3
Young Jon Shin 1 Joohon Sung 1
Younsu Shin 1 C.M Sung 1
Yung Oh Shin 1 Changhyun Sung 1
Ah Ra Shin 1 Hoyong Sung 2
Chol Shin 1 Jisun Sung 2
Dong-Ho Shin 1 Kiho Sung 1
Eui-Cheol Shin 1 Minki Sung 1
Eun Kyong Shin 1 Nackmoon Sung 1
G.C Shin 1 Sheng-Feng Sung 1
Hai-Rim Shin 1 Tantut Susanto 1
Hak Kyun Shin 1 Nawarat Suwannapong 1
Ho Cheol Shin 1 Syahrul 1
Hyun Joon Shin 2 Rikke Sørensen 1
In-Soo Shin 2

  • Research and Publication Ethics
  • KCI
  • DOAJ
  • Similarity Check
  • Crossref Cited-by Linking


ABOUT
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
FOR AUTHORS AND REVIEWERS
Editorial Office
Department of Preventive Medicine, Yonsei University College of Medicine
50-1 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, Korea
TEL: +82-2-745-0662   FAX: +82-2-764-8328    E-mail: office.epih@gmail.com

Copyright © 2022 by Korean Society of Epidemiology.

Developed in M2PI

Close layer
prev next